โรงแรมหรรษา เจบี ให้การต้อนรับ Mr. Loke Kah Meng (CEO) Axa Affin Life Insurance Berhad Malaysia

Kanjanasub

ประภัสสร จันทร์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมหรรษา เจบี ให้การต้อนรับ Mr. Loke Kah Meng (Chief Executive Officer) Axa Affin Life Insurance Berhad Malaysia. ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดสัมมนา สมาชิก Axa Affin Life Insurance Berhad ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี เมื่อวันก่อน

14692052_1216869641713791_1005281894834408191_o

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve