โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ (SIH) จัดกิจกรรม SIH Open House 2017

Kanjanasub

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ – โรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่  หรือ Southern International School HatYai หรือ (SIH) จัดกิจกรรม SIH Open House 2017 เปิดบ้านโชว์มาตรฐานการศึกษานานาชาติ โดยมี คุณทิพยวรรณ พัฒโน ผู้รับใบอนุญาต, คุณพิชญ์ พัฒโน ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชม

โรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์น หาดใหญ่ ใช้หลักสูตรนานาชาติแห่งประเทศอังกฤษ (The National Curriculum in England) รับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล -มัธยมปลาย โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 6 ระดับ 1. ระดับปฐมวัย Early years (K1-K2) 2. หลักสูตรระดับ Key Stage 1 (Y1-Y2) 3. หลักสูตรระดับ Key Stage 2 (Y3-Y6) 4. หลักสูตรระดับ Key Stage 3 (Y7-Y9) 5. หลักสูตรระดับ Key Stage 4 (Y10-Y11) และ 6. หลักสูตรระดับ A-level ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมดเป็นเวลา 15 ปี โดยแบ่งภาคการศึกษาในแต่ละปีออกเป็น 3 ภาคเรียน ) และจัดให้มีการเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยโดยยึดกรอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ โดยกลุ่มงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมกันนี้ทาง SIH มีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมกับผู้ปกครองทุกท่านจัดตั้งชมรมผู้ปกครองและนักเรียน SIH เพื่อสร้างความสามัคคีและสายใยที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจการเรียนหลักสูตรนานาชาติสามารถแวะมาเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติเซาท์เทิร์นหาดใหญ่ SIH ได้ทุกวันที่ 787 ถ.ราษฎร์อุทิศ (สุดเขต8) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074-252111 ,074-252255 ข้อมูลออนไลน์ E-mail : info@southerninter.com  , http://www.southerninter.com , http://www.facebook.com/SIH.School

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve