โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตับอักเสบโลก

Kanjanasub

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ นำโดยนพ.อรุณ กิจมหาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เล็งเห็นว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นไขมันพอกตับจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ป่วย โรคเรื้อรังเช่น ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อ้วน โรคหัวใจ มีโอกาสเกิดไขมันพอกตับ 90 % และ กลุ่มนี้ยังพบตับอักเสบถึง 20% ไขมันพอกตับเป็นสาเหตุของตับอักเสบมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับได้ โดยทางศูนย์ฯมีนวัตกรรมต่างๆ ทั้งเครื่องวินิจฉัย ยารักษา และการตรวจต่างๆ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคตับที่ได้ผลดีมากขึ้น โดยมีการตรวจวินิจฉัยและติดตามอาการไขมันพอกตับ ผังพืดในตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan เนื่องในวันตับอักเสบโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ทางศูนย์ฯได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับระดับนานาชาติ หนึ่งในผู้ผลักดันที่ส่งเรื่องผ่านองค์การอนามัยโลกให้เกิดวันตับอักเสบโลก เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะไขมันพอกตับ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องภาวะไขมันพอกตับซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคมะเร็งตับ และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve