โครงการเตรียมงานโรงไฟฟ้าเทพา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1438

Kanjanasub

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1438 หรือ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 300 คน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมประกอบพิธีละศีลอด พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับชุมชนอีกด้วย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve