กฟผ.สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางอำเภอเทพา

Kanjanasub

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จ.สงขลา ตัวแทนโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา กฟผ. พร้อมด้วยมัคคุเทศก์พลังงานโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ร่วมงานเมาลิดกลางอำเภอเทพา ประจำปี ฮ.ศ.1439 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน ในพิธีเปิด โดย กฟผ.ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
– การอ่านบัรซัน/ซอลาวัต นำทีมโดยนายหรอมลี แหละมีนา กอรีรางวัลพระราชทานอดีตแชมป์กอรีแห่งประเทศไทย ปี 2558
– อ่านบัรซันซันญี 3 บท
– การอ่านซอลาวัต
– บรรยายสรุปและอ่านดูอา และร่วมรับประทานอาหารพิธีเมาลิด
และในกิจกรมครั้งนี้คณะตัวแทนโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา กฟผ. ได้ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้นำศาสนาด้วยไมตรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve