ส.อสังหาริมทรัพย์สงขลา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก RE-CU#13

Kanjanasub

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมสมาคมฯ ร่วมต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร กลยุทธิ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 23 (RE-CU Junior # 13) จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่ได้เดินทางมายังจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดสงขลา

EM170125

ในการนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมฯได้พาคณะ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการพลัสคอนโดมิเนียม ภายใต้การบริหารของบริษัท สิริน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ และโครงการหมู่บ้านเบญจพร ในเครือเบญจพรกรุ๊ป โดยทางคณะผู้เข้าอบรมได้รับเกียรติทางทีมผู้บริหารทั้งสองโครงการเข้าร่วมแนะนำโครงการและชี้แนะถึงกลยุทธิ์ต่างๆในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นนี้

EM170137

EM170223

ซึ่งกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งมีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นให้สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เตรียมพร้อมและเริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ และผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

EM170283

EM170268

หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานทั้งสองโครงการเสร็จสิ้น ทางคณะผู้เข้าร่วมอบรม ได้เดินทางต่อไปยัง เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาหาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซียต่อไป

EM170272

EM170269

EM170240

EM170317

EM170260

EM170254

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve