สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จ.สงขลา จัดงาน “วันรพี” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

Kanjanasub

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จังหวัดสงขลา จัดงาน “วันรพี” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันนี้ (7 ส.ค. 60) ที่ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ซึ่งนอกจากจะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์แล้ว ยังมีพิธีสงฆ์ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อีกด้วย

สำหรับ”วันรพี” ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติตราบจนปัจจุบันนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve