สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับร.พ.หาดใหญ่ จัดงานประชุมวิชาการสัญจรภาคใต้ ประจำปี2559

Kanjanasub

S__7675994

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดงานประชุมวิชาการสัญจรภาคใต้ ประจำปี2559 เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสู่สังคมอาเซียน โดยมีนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ เมื่อวันก่อน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve