รมว.ดิจิทัลฯ แถลงผลความสำเร็จการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

Kanjanasub

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมแถลงข่าวผลสำเร็จการจัดงานนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2017 : Digital Transformation Thailand โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ “ดีป้า” เป็นผู้รับผิดชอบหลักประสานการจัดงาน เมื่อวันที่ 21-24 กันยายนที่ผ่านมา สำหรับผลของการจัดงานถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 240,000 คน ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทั้ง 150 หัวข้อ กว่า 30,000 คน มีเยาวชนเข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 50,000 คน และเข้าร่วมการแข่งขันถึง 1,267 คน จากความสำเร็จดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ โดยคาดว่าจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และชลบุรี เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และวางรากฐานให้กับประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลว่ามีส่วนสำคัญโดยตรงกับการใช้ชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ การเกษตร การศึกษา การบริหารภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve