รฟ.จะนะ วางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นายดำรงค์  ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช พร้อมกันนี้ได้มอบจักรยานแก่นักเรียนยากจนทุรกันดานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี.

1 2 3 4 5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve