มรภ.สงขลา ผนึก ม.ศิลปากร โชว์ผลงานนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ครั้งที่ 63

Kanjanasub

ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย.-13 ก.ค.61 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มรภ.สงขลา ในการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน และเห็นความเปลี่ยนแปลงศิลปะของไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศิลปินแห่งชาติและอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยมาจัดนิทรรศการสัญจรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเชิญผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรม เช่น ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ ฯลฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

                ผศ.ไชยวุธ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีทั้งสาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางค์ สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ โดย มีพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริม ทำนุและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่เป้าประสงค์ในการสร้างเครือข่ายดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปกรรมในระดับอุดมศึกษา โดยในการจัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                ด้าน น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า นิทรรศการที่จัดขึ้นนอกจากจะสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้เข้าชมแล้ว ยังช่วยสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ ทั้งยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมสู่สาธารณชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประการสำคัญ ถือเป็นการ เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและเข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

                น.ส.ศศิธร กล่าวอีกว่า ตัวอย่างผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ อาทิ ผลงาน“พายุลูกเห็บ2560” ของ ญาณวิทย์ กุญแจทอง ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ (จากคราม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง น้ำผึ้ง และกาวกระถิน) ซึ่งได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน “ต่อเติม” ของสันติ สีดาราช ใช้เทคนิคประกอบไม้ และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ผลงาน “มณฑล” ของ สุวัฒน์ บุญธรรม ใช้เทคนิคแกะดินสอพองผสมวาดเส้น ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ผลงาน “ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 1”  ของ พินิจ มิชารี ใช้เทคนิควาดเส้นปากกาบนผ้าใบ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เป็นต้น

ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) จะมีขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย.61 โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และในวันดังกล่าวยังมีกิจกรรมเสวนาก่อนเปิดนิทรรศการ (Art Talk) หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตสู่การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ” โดย นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ผู้ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ นายจรูญ ศรียะพันธุ์ ศิลปินอาวุโส ศิลปินดีเด่น จ.สงขลา

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve