มรภ.สงขลา จัด “ครูเพื่อศิษย์ ปี 5” เจียระไนหัวใจครูสู่วิชาชีพ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อ พัฒนา ร.ร. ถิ่นทุรกันดาร

Kanjanasub

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 5 สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ สร้างครูดีสู่สังคม นำ 45 ชีวิตสัมผัสประสบการณ์ผู้ให้ พัฒนาโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

ดร.มนตรี เด่นดวง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ที่ปรึกษาโครงการครูเพื่อศิษย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะครุศาสตร์จัดโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 5 สานต่อปณิธานสร้างครูดีสู่สังคม นำนักศึกษาครู 45 ชีวิตลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อให้นักศึกษามีความรักศรัทธาและมีจิตวิญญาณในความเป็นครู ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จากการปฏิบัติลงพื้นที่จริง และเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นพันธกิจสำคัญของคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่มุ่งเน้นผลิตครูสู่ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องยาวนานเกือบ 100 ปี

ด้าน น.ส.นิภาวรรณ ทองจินดา “มิวสิค” นักศึกษาปี 4 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์ กล่าวว่า โครงการครูเพื่อศิษย์เดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้มีรากฐานที่มั่นคงก่อน แล้วจึงดำเนินการเพื่อความเจริญก้าวหน้าในลำดับต่อๆ ไป” และยึดหลักการทรงงานของพระองค์ในเรื่องการระเบิดจากข้างใน มาเป็นแนวทางในการทำงาน พระองค์ตรัสว่า “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากความคิด ความรู้ ความต้องการภายในเป็นแรงผลักดันด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากคนอื่นมากระตุ้นให้ทำหรือส่งเสริมให้ทำ” เปรียบเหมือนอาชีพครูที่ไม่ใช่ทำเพียงเพราะเป็นหน้าที่ หรือเพราะเห็นว่าเป็นแค่งาน แต่ต้องทำด้วยจิตวิญญาณ พวกตนภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์และสนองพระราชดำริในการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้แนวคิดของโครงการที่ว่า แม้สิ้นครูของแผ่นดิน แต่ไม่สิ้นปณิธานครู

น.ส.นิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ขอบคุณโอกาสที่ทำให้ได้ทำงานสนองพระราชปณิธาน สานต่อประทีปแห่งจิตวิญญาณให้ส่องสว่างเพิ่มขึ้น แม้ไม่มากด้วยปริมาณแต่เปี่ยมล้นด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง เพราะครูเป็นอาชีพที่มีโอกาสในการให้มากที่สุด ยิ่งให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพให้กับประเทศชาติได้มากเท่านั้น การเป็นครูที่ดีคือต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ได้ ดังนั้น ในการออกไปประกอบวิชาชีพ จึงต้องทำด้วยใจรักและยึดมั่นในจรรยาบรรณ ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาวิชาชีพครูจึงต้องเริ่มพัฒนาจากตัวเอง ก่อนที่จะไปพัฒนาเด็กๆ เหล่านั้น ปลุกจิตวิญญาณของความเป็นครูให้เกิดขึ้นในหัวใจ ดั่งที่โครงการครูเพื่อศิษย์ได้ตั้งปณิธานไว้คือ เจียระไนหัวใจครู สู่วิชาชีพ เพราะโครงการของเราเชื่อมั่นว่าไม่มีการพัฒนาสิ่งใดที่จะยั่งยืนไปเท่ากับการพัฒนาจิตใจของคน

ขณะที่ น.ส.ชลธิชา สีสมอ่อน “ดรีม” นักศึกษาปี 2 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ กล่าวบ้างว่า ครูเพื่อศิษย์เป็นโครงการที่น่าสนใจมากสำหรับนักศึกษาคณะครุฯ และเป็นโครงการที่หลายๆ คนอยากเข้าร่วมเพื่อหาประสบการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งคนที่ได้เข้าร่วมต้องฝ่าฟันหลายด่าน โดยเฉพาะการสอบสัมภาษณ์ที่เข้มข้นมาก คำถามส่วนใหญ่เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครู และคำถามเกี่ยวกับจิตวิทยา ต้องมีสติในการตอบคำถาม มีไหวพริบที่ดีจึงจะผ่านด่านนี้ไปได้ เมื่อได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ด่านต่อมาที่ต้องเจอคือการสอบสอน เป็นด่านที่ค่อนข้างยากและท้าทายมาก เนื่องจากตนเป็นคนที่ขี้อาย ไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออก ฉะนั้น การที่จะต้องไปยืนสอนหน้าชั้นเรียน จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะการที่จะทำให้นักเรียนสนใจและเข้าใจเนื้อหาที่สอนไม่ใช่เรื่องง่าย เจะต้องเรียนรู้วิธีการสอนจากคำแนะนำของพี่ๆ ครูเพื่อศิษย์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า นำมาปรับใช้ในการสอน

“จนมาถึงวันที่ต้องไปสอน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ คุณครูที่โรงเรียนให้การต้อนรับอบอุ่นมาก สิ่งที่ประทับใจมากสำหรับการมาโครงการครูเพื่อศิษย์ในครั้งนี้ คือการได้ลงมือสอนนักเรียนจริงๆ ได้เห็นแววตาของนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเรียนหนังสือ เด็กๆ มีความรู้พื้นฐานที่ดีมาก จึงทำให้การสอนทั้ง 2 วันเป็นไปอย่างราบรื่นดี เพราะเด็กๆ ให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้น สนใจทั้งในการเรียน เกม กิจกรรมที่เราจัดทำให้ ทั้งในเรื่องของการแสดงละครกลุ่ม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐาน กิจกรรมถอดบทเรียน และกิจกรรมเปิดใจ ทำให้พวกเราได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในด้านวิธีการสอน การทำสื่อรูปแบบต่างๆ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเรานักศึกษาครูเพื่อศิษย์รู้สึกรักและตระหนักในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป” น.ส.ชลธิชา กล่าว

ปิดท้ายด้วย น.ส.ปริฉัตร แก้วพิทักษ์ “แนน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ภูมิใจอย่างยิ่งกับโครงการครูเพื่อศิษย์ รุ่นที่ 5 และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของน้องๆ นักเรียนตัวน้อยๆ แม้จะเป็นเพียงบุคคลเบื้องหลังตัวเล็กๆ ที่ทำให้โครงการสำเร็จ และที่ภูมิใจยิ่งกว่าคือการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ตนจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปพัฒนาแผ่นดินสืบไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve