ฟิตเนส เฟิรส์ท” ลุยตลาดใต้ เปิดสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ฤกษ์ดี ก.ย. นี้

Kanjanasub

“ฟิตเนส เฟิรส์ท” ลุยตลาดใต้ เปิดสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ฤกษ์ดี ก.ย. นี้ ยกระดบัประสบการณ์ผ้รูกัสขุภาพ – จับมือมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความรู้พัฒนาอาชีพเทรนเนอร์ภาคใต้

  • ฟิตเนส เฟิรสท์ ลุยตลาดใต้เปิดสาขาครบวงจรเทียบเท่าสาขาทั่วประเทศ สร้างประสบการณ์การออกกำลังกายใหม่หมดจด จัดทัพทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 15 ปี นำทีมเปิดสาขาหาดใหญ่
  • พร้อมร่วมมือกับภาคการศึกษาเป็นศูนย์กลางความความรู้สายอาชีพเทรนเนอร์

“ฟิตเนส เฟิรสท์” ผู้นำอันดับหนึ่งธุรกิจฟิตเนสในเอเซีย เดินเกมรุกทั่วไทยเตรียมปักหมุดประเดิมเปิดบริการใน ภาคใต้ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เดือนกันยายนนี้ เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพทั้งสมาชิกทั่วไปและสมาชิกองค์กร ชูแนวคิดธุรกิจยั่งยืน พร้อมจับมือสถาบันการศึกษาปั้นบุคลากรในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นมืออาชีพ

 นายมาร์ค เอลเลียต บิวคานันท์ กรรมการบริหาร บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปี 2561 นี้ถือเป็นปีที่มีการขยายสาขามากที่สุดปีหนึ่งของฟิตเนส เฟิรสท์ โดยคลับเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่จะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้ จะเป็นคลับประเภทพรีเมียม โดยถือเป็นคลับใหม่ลำดับที่ 3 ที่จะเปิดตัวในปีนี้ และนับเป็นฟิตเนส เฟิรส์ท สาขาแรกของภาคใต้  ซึ่งเราเชื่อว่าด้วยศักยภาพของตลาดในภาคใต้ โดยเฉพาะในตัวเมืองหาดใหญ่  หัวเมืองสำคัญของภาคใต้ ที่เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาชั้นนำ จะตอบโจทยก์ารขยายฐานสมาชิกได้ ทั้งสมาชิกทั่วไปและสมาชิกองค์กร โดยโลเคชั่นของคลับจะตั้งอย่บริเวณชั้น 1 ของเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งภายหลังจากการเปิดรับลงทะเบียน ผู้ที่สนใจแคมเปญพรีเซลล์ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สนใจเป็นจำ นวนมาก”

สำหรับ ฟิตเนส เฟิรส์ท สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นอกจากความโดดเด่นของขนาดที่กว้างขวางกว่า 1,300 ตร.ม. แล้ว คลับยังมีความพร้อมสำหรับทุกความตอ้งการ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายครบวงจร พร้อมด้วยคลาสออกกำลังกายยอดนิยมตามมาตรฐานของฟิตเนส เฟิรสท์ ได้แก่

  • Group Exercise Studio ส าหรับคลาสยอดนิยม อาทิ BODYCOMBAT™, BODYPUMP™, BODYJAM, ZUMBA,
  • Mind and Body Studio สา หรบัคลาสโยคะ โยคะรอ้น แอเรยีลโฟลว หรือโยคะบนผืนผ้า
  • Cycling Studio สำหรับคลาสจักรยาน
  • 3 Freestyle Zones ส าหรับการออกกำลังกายแบบ Dynamic Movement Training ที่ใช้เวลาน้อยกว่าแต่ให้ ผลลพัธท์โดดเด่น สนุกและแปลกใหม่

ที่สำคัญที่สุดคือ ฟิตเนส เฟิรส์ท สาขาหาดใหญ่ จะดำเนินการโดยทีมงานและผู้บริหารมืออาชีพที่ทำงานกับ ฟิตเนส เฟิรส์ทมากว่า 17 ปี แล้ว ยังมีเหล่าเทรนเนอร์ที่เป็นซุปเปอร์สตาร์จากโปรแกรม BODYJAM ZUMBA และ โยคะ เป็นการรับประกันคุณภาพและความสนุกในระหว่างการออกกำลังกายตามแบบฉบับฟิตเนส เฟิรสท์ โดยสาขาใหม่แห่งนี้ จะเปิดบริการทุกวัน โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 6.00 – 22.00 น. และ ในวันเสาร์-อาทิตย์จะเปิด ให้บริการตั้งแต่ 8.00 – 21.00 น.

นอกจากนี้ สำหรับสมาชิกองค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสมาชิกสำคัญ ฟิตเนส เฟิรสท์ ได้สร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้กับบุคลากรในองคก์รโดยเฉพาะ โดยมีโปรแกรม Wellness Day ที่ให้บริการไปตรวจสมรรถภาพร่างกาย ให้พนักงานองคก์ร วัดความแข็งแรงและสัดส่วน สัมมนาให้ความรู้ด้านฟิตเนสและโภชนาการ โดยมีงานจากมืออาชีพจาก ฟิตเนส เฟิรสท์ สำหรับองค์กร โดยไม่มีค่าบริการใดๆ

ส าหรับผู้สนใจสมัครสมาชิกคลับเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในช่วงพรีเซลล์เพื่อรับสิทธิพิเศษได้ก่อน ใคร สามารถติดต่อได้ที่ 074-818-700

นอกจากนี้ นายมาร์คได้กล่าวถึงความตั้งใจตที่ฟิตเนส เฟิรส์ท จะยกระดับสายอาชีพด้านฟิตเนส ถ่ายทอด ประสบการณ์การดำเนินธุรกจิและสร้างบุคลากรสายอาชีพเทรนเนอร์

“การเปิดตัวสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครั้งน้ ไม่เพียงแค่เป็นการเปิดสาขาสำหรับเรา แต่เราตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินธุรกจิและการพฒันาสายอาชีพเทรนเนอร์ให้กับภาคใต้ โดยเบื้องต้นจะเปิดรับพนักงาน และมีแผนที่จะทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้  ในการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทำงานจริงจริงและสัมผัสมาตรฐานการทำงานของศูนย์บรการ ฟิตเนสระดับโลกจากการร่วมกิจรรมฝึกงาน เมื่อเรียนรู้ระบบการทำงาน เพิ่มความรู้ทางด้านฟิตเนส ที่จะมาปรับใช้ในการทำงานจริง และเรียนรู้โปรแกรมการออกกำลังกายกายระดับสากลอกีดว้ย”

ฟิตเนส เฟิรสท์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จะเปิดให้บริการช่วงเดือนกันยายน 2561 นี้ และจะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่รวมเอา 3 กิจกรรมไว้ในวันเดียวกัน Career Day วันรับสมัครงาน, การเปิดตัวสาขา และเปิดคลาส ให้บุคคลทั่วไปได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ลานกิจกรรมด้านหน้า เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ โดยรายละเอียดและวันเวลาจดังานจะแจ้งให้ทราบในเร็วๆนี้

เกี่ยวกับ ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย

ปัจจุบัน ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย มีสาขาให้บริการ 29 สาขาในประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม และในปี 2561 ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย ได้ประกาศแผนการรุกขยายสาขารวม 4 สาขาภายในปีนี้ แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 3 สาขา และ ต่างจังหวัด 1 สาขา ได้แก่  คลับเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เปิดให้บริการแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 , Zone Central World (โซนเซ็นทรัลเวิลด์) เปิดในเดือนสิงหาคม 2561 , Club ICON (คลับไอคอน) ที่ไอคอนสยาม เปิดปลายปี 2561 ·

โดยปัจจุบันในต่างจังหวัดมี 4 สาขา และคลับเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จะเป็นสาขาแรกในภาคใต้พร้อมเปิดให้บริการ ในเดือนกันยายน 2561 รวมภายในปีนี้จะมีทั้งสิ้น 32 สาขา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ฟิตเนส เฟิรสท์” ประเทศไทย ได้ที่ www.fitnessfirst.co.th หรือ แฟนเพจ Fitness First Thailand 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve