ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนสงขลา ห่มผ้าองค์เจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา

Kanjanasub

วันนี้ (10 มี.ค. 61) ที่บริเวณบันไดพญานาค ทางขึ้นเขาตังกวน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่าพันคน ร่วมเดินขึ้นเขาเขาตังกวน ซึ่งมีจำนวนกว่า 370 ขั้น เพื่อสักการะพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสงขลา

สำหรับเขาตังกวน จังหวัดสงขลา เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นเจดีย์โบราณก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง โดยในปี พ.ศ.2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2409 ได้พระราชทานเงินหลวงเพื่อทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า และในปี พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องสักการะบูชาประดิษฐานไว้ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองสงขลาตราบจนทุกวันนี้ นอกจากนี้บนเขาตังกวนยังมีพลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ 4 หรือศาลาพระวิหารแดง ซึ่งรัชกาลที่ 4 เคยเสด็จประทับทอดพระเนตรภูมิสถานเมืองสงขลาโดยรอบ ก่อนเสด็จขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตั้งกวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve