ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ในโครงการ “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ”

Kanjanasub

22 มิ.ย.60 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ช.อฟจ. และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ในโครงการ “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” ซึ่งมีวิทยากรจาก อกค. ให้ความรู้พร้อมสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ ณ โถงชั้น 2 อาคารทำการ โรงไฟฟ้าจะนะ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve