ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเดินหน้าติดปีกเติมฝันส่งมอบศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนโรงเรียนวัดรัตนวราราม แห่งที่6 ในจังหวัดสงขลา

Kanjanasub

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเปิดตัวโครงการ “ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน” ณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นำโดยนายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและนายโกวิทย์ นวลรอด ผู้อำนวยการภาค พื้นที่ภาคใต้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)

นายประภาส กล่าวว่า ธนาคารได้ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน” ณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ประกอบด้วยห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมสนุกๆเพื่อฝึกทักษะด้านภาษากับเด็กนักเรียนรวมถึงการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองเรื่อง 4 รู้สู่การออมซึ่งจะเป็นการปลูกฝังความรู้ทางด้านการเงินในครัวเรือน ด้วยหวังว่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Community Link ของธนาคารที่เน้นการสร้างโครงการ CSR ด้วยความเข้าใจในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับเป้าหมายที่มุ่งสานต่อให้โครงการเหล่านี้ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ธนาคารได้ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ครอบครัวข่าว 3 และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) นับเป็นปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนในจังหวัดสงขลา (รร.แรก คือ รร.บ้านท่าไทร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ / รร.ที่ 2 คือ รร.บ้านวังหรังฯ ต.ควนหลัง อ. หาดใหญ่ / รร.ที่ 3 คือ รร.บ้านบึงพิชัยฯ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ / รร.ที่ 4 คือ รร.บ้านฉลุง อ.หาดใหญ่ / รร.ที่ 5 คือ รร.บ้านต้นปริง อ.นาหม่อม)

“ธนาคารเชื่อว่าศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ และ ห้องสมุดชุมชนแห่งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน ที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงรูปแบบการศึกษาทัดเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ๆแล้ว เรายังหวังว่าจะช่วยพัฒนาโอกาสและศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเองและประกอบอาชีพต่อไป”นายประภาสกล่าว

สำหรับโรงเรียนวัดรัตนวราราม ที่ตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมพร ทองศรีจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve