ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน

Kanjanasub

ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13– 25 ตุลาคม 2560 จำนวน 25 ทุน

ทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนพร้อมท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันสำหรับนักเรียนไทยเป็นเวลา12วันจัดโดยมหาลัยเฝิงเจี่ย มหาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวันทุนครอบคลุมค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน, บริการรับที่สนามบิน, งานเลี้ยงอำลาและทริปเที่ยวในไต้หวันที่เมืองหนานโถวและเมืองไถหนาน

สิ่งที่จะได้จากโครงการ

 • ได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • ได้ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน
 • ได้เข้าชมรมของมหาลัย
 • มีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ
 • ได้ประกาศนียบัตรจากมหาลัยเฝิงเจี่ยเมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศไทย
 • อายุระหว่าง16- 27ปี
 • มีความสนใจในภาษาจีนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

*ผู้เข้าร่วมโครงการการต้องสอบวัดระดับภาษาจีนที่มหาลัยก่อนเข้าเรียนตามระดับที่สอบได้*

วิธีการสมัครขอรับทุน

 • เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน1หน้ากระดาษA4หัวข้อ “Why should I learn Chinese?”
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • ระบุข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วยชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,อายุ,ที่อยู่,เบอร์โทร,email,วัน/เดือน/ปีเกิด,ประวัติการศึกษา
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ – Beacon Hotel หรือพักกับโฮสต์แฟมิลี่ช่าวไต้หวันสแกนและส่งมาที่อีเมลล์mameogao155@gmail.com

หมดเขตรับสมัครวันที่5.2560

ประกาศผลภายใน3วันหลังวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ10,000 บาท)
 • ค่าเดินทางในประเทศไต้หวัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง/อุบัติเหตุุ
 • ค่าท่องเที่ยวส่วนตัวในประเทศไต้หวัน
 • ค่าอาหาร (ประมาณ3,000 บาทสำหรับ13วัน)
 • ค่าที่พัก12คืน (ประมาณ5,500 – 14,500บาท)

ที่พัก

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกที่พักได้ตามนี้

 • โรงแรมBeacon (โรงแรม4ดาว) – ราคา14,500บาทต่อคนต่อ12คืนรวมอาหารเช้าแล้วนอนห้องละ2คน – เดินไปมหาลัยเพียง5นาทีhttp://www.beaconhotel.com.tw/
 • พักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวไต้หวัน – ราคา5,500 บาทต่อคนต่อ12คืนไม่รวมค่าอาหารนอนห้องละ2คน – ราคา8,000บาทค่อคนต่อ12คืนไม่รวมค่าอาหารนอนห้องละ1คน

ตารางกิจกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.tbridgeth.com

www.facebook.com/TBridgeStudyinTaiwan

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve