ทุนการศึกษา Helmut-Schmidt-Programme ประเทศเยอรมนี

Kanjanasub

ทุน Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance – PPGG) มีจุดประสงค์สนับสนุนบุคลากรในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางและประเทศยูเครนที่มุ่งมั่นส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมในสังคม

รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี และไม่อยู่เยอรมนีนานเกิน 15 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ 2 จาก 8 หลักสูตรใน 8 มหาวิทยาลัยในเยอรมนี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรที่เปิดในกลุ่มทุนนี้ได้แก่

  • หลักสูตร Master of Public Policy(MPP), Hertie School of Governance, Berlin (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตร Master of Arts in Development and Governance, Universität Duisburg-Essen (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตร Master of Public Policy (MPP), Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตร Public Economics, Law and Politics (PELP), Leuphana Universität Lüneburg (สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน)
  • หลักสูตร Master in Management in Non-Profit-Organisations, Hochschule Osnabrück (สอนเป็นภาษาเยอรมัน)
  • หลักสูตร Master of Democratic Governance and Civil Society, Universität Osnabrück (สอนเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมัน)
  • หลักสูตร Master of Governance and Public Policy, Universität Passau (สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน)
  • หลักสูตร Master of Public Management (MPM), Universität Potsdam (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

ดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ www.daad.or.th

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve