ทุนการศึกษา Erasmus Mundus 2018 | European Master in Lexicography

Kanjanasub

The Erasmus Mundus EMLex เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 ปี โดยนักศึกษาจะได้ใช้ระยะเวลา ภาคการศึกษาที่สองร่วมกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กับหลักสูตร และสำหรับในภาคการศึกษาที่ 3 นักศึกษาสามารถขอย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่สามได้ขึ้นกับการพิจารณาของกรรมการหลักสูตร ส่วนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 4 นักศึกษาจะกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่จะเรียกว่า Home Univeristy โดยผู้สมัครทุนการศึกษา Erasmus Mundus จะมีโอกาสที่จะเลือกมหาวิทยาลัยที่เป็น Home University ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับการพิจารณาของกรรมการเช่นเดียวกัน

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุม

 • ค่าใช้จ่าย 1,000 ยูโรต่อเดือนในตลอดระยะเวลาศึกษา (สูงสุด 24 เดือน)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขึ้นกับเงื่อนไข
 • และยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา อาทิเช่น ค่าเล่าเรียน ประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมห้องสมุด และอื่น ๆ

คุณสมบัติในการสมัครเบื้องต้น

 • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในสาขาอาทิเช่น
  • (Computational/Applied) Linguistics
  • (Foreign) Languages
  • Translation
  • Communication/Media
  • Book Studies / Library and Information Science
  • กรณีที่เป็นสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุญาติจากคณะกรรมการ
 • ผู้สมัครจะต้องได้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B1-B2 เป็นอย่างน้อย และได้ทักษะภาษาเยอรมันในระดับ B1-B2 เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะต้องมีภาษาใดภาษาหนึ่งที่ได้อยู่ในระดับ B2 ขึ้นไป

ทุนการศึกษานี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 – วันที่ 1 มีนาคม 2018

ดูรายละเอียดทั้งหมดพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่ https://www.emlex.phil.fau.eu/erasmus-mundus/information-for-students/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve