ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไปเรียนภาคฤดูร้อนที่เยอรมนี

Kanjanasub

ทาง DAAD สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ไปเรียนหลักสูตรภาษาที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 4 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม ปี 2018

คุณสมบัติ

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3 สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะสมัครได้ หากเรียนในปีการศึกษาแรกเท่านั้น โดยจะมาจากสาขาวิชาใดก็ได้
  • นักศึกษาจะต้องมีผลภาษาเยอรมันอยู่ในระดับ B1 เป็นอย่างน้อย โดยผู้สมัครสามารถสอบภาษาเยอรมันได้ที่ DAAD โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษาที่มอบให้ จำนวน 850 ยูโร และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 650 ยูโร
  • ครอบคลุมประกันการเดินทาง

สมัครก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2017

ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.daad.or.th/en/2017/09/12/summer-university-courses-2018/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve