ทุนการศึกษาในระดับ PhD 40 ทุนการศึกษา สำหรับการเรียนที่ The University of Sydney

Kanjanasub

มูลค่าทุนการศึกษา

  • ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร Postgraduate Research Degree
  • ค่าใช้จ่าย $26,682 ต่อปี สำหรับค่ากินอยู่ในระหว่างศึกษา
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์วารสาร ประกันสุขภาพ เป็นต้น

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาที่ดีเด่น และต้องการเข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิจัยในทุกสาขาวิชา

โดยการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา จะมีหัวข้อคร่าว ๆ ดังนี้

  • หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี
  • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • หลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านงานวิจัย
  • อันดับโลกของสถาบันที่จบการศึกษา
  • ประสบการณ์ในงานวิจัย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เวบไซต์ของ The University of Sydney ที่ http://sydney.edu.au/news-opinion/news/2017/06/05/new-postgraduate-research-scholarships-for-international-students.html

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve