ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

Kanjanasub

Auckland University of Technology มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกเพื่อดึงดูดนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่ AUT โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2018 ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม 2017

มูลค่าทุนการศึกษา

  • ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าครองชีพ NZ$25,000 รวมกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนักศึกษาสูงสุด 3 ปีการศึกษา โดยมูลค่าจะมากกว่า NZ$97,000

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • ผู้สมัครทุนการศึกษาควรมีผลการเรียนเทียบเท่ากับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • สำหรับผู้สมัครในเดือนตุลาคมจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมเป็นต้นไป
  • ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของหลักสูตรในระดับปริญญาเอก อาทิเช่น จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรีในนระดับเกียรตินิยม เป็นต้น
  • นักศึกษาต่างชาติจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
  • การพิจารณาจะดูถึงประสบการณ์ในงานวิจัย การตีพิมพ์งานวิจัย ผลการเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา เป็นต้น

รายละเอียดทุนการศึกษาทั้งหมดสามารถดูได้จาก http://www.aut.ac.nz/study-at-aut/fees-scholarships-and-finance/scholarships/vice-chancellors-doctoral-scholarships#Who-can-apply

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve