ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกี 2018 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2017

Kanjanasub

ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครทั้งในระดับป.ตรี ป.โท และป.เอก โดยผู้สมัครจะต้อสมัครผ่านทาง www.turkiyeburslari.gov.tr และอัพโหลดเอกสารทั้งหมดเข้าไปในระบบ

หลักสูตรจะครอบคลุมหลายสาขาวิชาอาทิเช่น อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยมีเงื่อนไขทุนว่า ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเรียนภาษาตุรกีก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

** ผู้สมัครอายุไม่เกิน 21 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 30 ปี สำหรับระดับปริญญาโท และ ไม่เกิน 35 ปี สำหรับระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari-basvurulari-basliyor/

ที่มาข่าวทุนการศึกษา http://obec.go.th/documents/85870

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve