ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากรัฐบาล UK – CHEVENING IN THAILAND 2018/2019

Kanjanasub

ทุนการศึกษา Chevening เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ที่ต้องการที่จะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1 ปี

โดยทุนการศึกษา Chevening ในปี 2018/2019 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 7 สิงหาคม 2017 นี้

การสมัครรับทุนการศึกษา Chevening

จะเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะต้องยื่นออนไลน์ผ่านทางเวบไซต์ของ Chevening โดยตรงที่ www.chevening.org/apply/

ขั้นตอนหลัก ๆ ในการสมัครทุนการศึกษา

  1. ยื่นใบสมัครออนไลน์ ก่อนวันหมดเขตรับสมัคร
  2. กรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร
  3. ผู้สมัครที่ผ่านจะได้รับการพิจารณาอีกครั้งที่สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย
  4. ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ และผู้ที่ผ่านจะได้รับการเข้ามาสัมภาษณ์ต่อไป
  5. การสัมภาษณ์จะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

ผู้สนใจสมัคร สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมตัว และเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครได้ที่ www.chevening.org/apply/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve