ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 – ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2561 (Monbukagakusho:MEXT)

Kanjanasub

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 – ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2561  (Monbukagakusho:MEXT)

จำนวน 4 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Students)
  2. ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Students)
  3. ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และ
  4. ประเภททุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

**สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จะเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. (สำหรับทุนระดับนักศึกษาวิจัย) และ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ผู้ที่เลือกสนามสอบเชียงใหม่กรุณาส่งใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจทุนประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ สามารถศึกษารายละเอียดบนเว็บไซต์http://www.bic.moe.go.th และยื่นเอกสารสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561” หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณกนกวรรณ โทร. 02-628-5646, 02-281-6370 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
**หมายเหตุ: ผู้สมัครทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพทุกคนต้องเข้าสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นในวันสอบข้อเขียนด้วย**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve