ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Heinrich Böll ประเทศเยอรมนี

Kanjanasub

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้ในจำนวนประมาณ 1,000 ทุนการศึกษาต่อปี ในทุก ๆ สาขา โดยจะหมดเขตรับสมัครสำหรับปี 2017 นี้ ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา Non-EU ที่ไม่ได้จบการศึกษาในเยอรมนี

  • ได้รับการตอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยที่เป็น State University หรือ State Recognised University ในเยอรมนี
  • ทุนการศึกษานี้จะมอบให้ครอบคลุมระยะเวลาปกติในการศึกษา แต่อาจจะขยายเพิ่มเติมได้เพิ่มอีก 1 ภาคการศึกษา
  • ภาษาเยอรมันในระดับ B2 หรือ DSH2
  • ทุนการศึกษาจะมีมูลค่า 750 ยูโรต่อเดือน + ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนในต่างประเทศ (แลกเปลี่ยนนอกเยอรมนี) นั้นจะมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษานี้จะไม่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตามจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก จะมี 3 ระดับ

  1. การพิจารณาจากเอกสารการสมัคร
  2. การสัมภาษณ์
  3. การเข้าร่วม Selection Workshop ประกอบกับการสัมภาษณ์และ group discussion

อ่ายรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://www.boell.de/sites/default/files/a1-1bewerbung_stud_jan_2017_en.pdf?dimension1=division_sw

สมัครผ่านออนไลน์ ได้ที่ http://th.boell.org/en/categories/scholarships

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve