ทหารพราน 49 ฝึกการใช้อาวุธให้บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

Kanjanasub

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ ผบ.ฉก.ทพ.49 ตรวจเยี่ยมการฝึกการใช้อาวุธปืนพกสั้นให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ เสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธให้มีความคุ้นเคย หากเกิดสถานการณ์จริง สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและตอบโต้เป้าหมายฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงที พร้อมมีความแม่นยำ ทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้ของเหตุการณ์นั้น โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกจำนวน 9 ราย ณ สนามยิงปืน ฉก.ทพ.49

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ มีชุดครูฝึกจาก ฉก.ทพ.49 เป็นผู้รับผิดชอบการฝึก กำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึก โดยก่อนทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนั้น ชุดครูฝึกได้ทำการซักซ้อมในเรื่องท่ายิง การบรรจุกระสุน การแก้เหตุติดขัด และการเหนี่ยวไก ให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการฝึก มีความรู้ มีความชำนาญ จนเกิดความมั่นใจในการใช้อาวุธ หลังจากนั้นได้มีการฝึกยิงอาวุธปืนพกสั้นด้วยกระสุนจริงอีกด้วย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve