ติดต่อโฆษณา

บริการพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับ “หาดใหญ่โอเค.คอม

1
การทำข่าวสารประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบของ Multi Media (Full HD Video)
4
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่น ไปยัง สื่อ Social Media ของเรา
2
เปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอ banner ทุกๆครั้ง ที่มีโปรโมชั่นใหม่ในรูปแบบ HTML5 Animation
3
บริการนำเสนอข้อมูลธุรกิจของท่านในรูปแบบของการสัมภาษณ์พิเศษ หรือ ทำสกู๊ป

เวปไซต์ หาดใหญ่โอเค มุ่งเน้นการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายที่มากขึ้นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ ผ่านคอลัมน์ “โปรโมชั่นและส่วนลด” รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กร เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โปรโมชั่นต่างๆอีกด้วย

แบ่งตามเพศ

1

Male

2

Female

แบ่งตามช่วงอายุ

  • ช่วงอายุ 13-17 ปี11%
  • ช่วงอายุ 18-24 ปี36%
  • ช่วงอายุ 25-34 ปี38%
  • ช่วงอายุ 35-44 ปี10%
  • ช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป4%