จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

Kanjanasub

จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

วันนี้ (10 ต.ค. 60) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดสงขลา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา , สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา , โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีจุดเน้นอยู่ที่การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยในส่วนอำเภอเมืองสงขลา จัดขึ้นที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง และคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ประมาณ 50,000 คน ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้กำหนดจัดนิทรรศการขึ้นที่บริเวณลานสะดือพญานาค ในรูปแบบนิทรรศการภาพ โดยจะเน้นโครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีอยู่จำนวน 66 โครงการ และในรูปแบบนิทรรศการแบบมีชีวิต กับการจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำหรับภาพรวมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติของจังหวัดสงขลา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ คลอง ร.1 “ภูมินาถดำริ” , โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหร , คลองหลา และกังหันชัยพัฒนา , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งศูนย์ศึกษาเรื่องดิน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสงขลาอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve