จบลงอย่างสวยงาม!! งานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี หรือ “Charming Pattani “

Kanjanasub

ครั้งแรกของการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์จังหวัดปัตตานี หรือ “Charming Pattani “ ในแบบที่ไม่มีใครเห็นมาก่อน ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์เทพ ไข่มุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโอทอปที่มีมีคุณภาพแห่งพื้นที่ปลายด้ามขวานมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการออกบูธแสดงสินค้า มีทั้งการสาธิตและการจำหน่ายสินค้าที่มีความปราณีตสวยงาม อย่างผ้าปาเต๊ะ นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ โดยใช้ผ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดปัตตานีมาอวดโฉมกันบนรันเวย์ให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดปัตตานี้อย่างแท้จริง

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งพื้นป่า สายน้ำ และท้องทะเล นับเป็นพื้นที่ที่งดงามด้วยชีวิตของผู้คน ดังนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเชิงอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ในแบบที่ไม่มีใครเห็นมาก่อน ถือเป็นการต่อยอด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นปัตตานีต่อไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve