คนเทพาลั่นไม่ยอมรับ MOU ที่ไม่ชอบธรรม

Kanjanasub

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.15 น. ตัวแทนเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดย นายคารม ทองหนูรุ่ง เป็นตัวแทนคนเทพา ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอยืนยันจุดยืนและความต้องการของคนเทพาที่ต้องการให้มีไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นในพื้นที่ หวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน ทั้งนี้ชาวเทพาต้องการให้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินไว้ในแผน PDP ปี 61 และขอให้นายกฯให้ความสำคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขอให้เคารพเสียงส่วนใหญ่ของคนเทพา นอกจากนี้ขอให้คนเทพาที่เห็นต่างให้ความเคารพการตัดสินใจของรัฐมนตรี ไม่ทำการกดดันรัฐบาล และขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขความไม่เข้าใจเพราะเชื่อว่าปัญหาของคนเทพาควรให้คนเทพาแก้ไข หลังจากนั้น นายอำเภอเทพา นายสนอง จันทร์รักษ์ ได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายคนเทพาฯและได้กล่าวว่า ” นายอำเภอยินดีจะเป็นสื่อกลางที่จะแก้ไขความไม่เข้าใจ ข้อกังวลของชุมชนทุกกลุ่มที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะขณะนี้กำลังเตรียมการเรื่อง ธรรมนูญชุมชน โดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน” ในวันเดียวกัน เวลา 14.30 น. ชาวเทพากว่า 150 คนได้รวมตัวกันหน้าบริเวณหน้าโรงเรียนเทพา ภายหลังการรับทราบบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยมีอดีตกำนันนายหลี สาเมาะ ได้แถลงการณ์ว่า คนเทพาไม่ยอมรับการตัดสินใจโดยพละการของ รมต.พลังงาน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เหยียบย่ำหัวใจ “ฅนเทพา” หลายหมื่นคน ที่เทใจสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพามาโดยตลอด ทั้งที่รู้ว่าโรงไฟฟ้าเทพามีประโยชน์อนันต์ทั้งคนเทพาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการตัดสินใจของรัฐมนตรีพลังงานจึงไม่เป็นธรรมที่ไปฟังคนส่วนน้อยและส่วนใหญ่เป็น NGOs นอกพื้นที่ เราเห็นว่า การตัดสินใจเชิงนโยบายในครั้งนี้ มีความฉ้อฉล ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย และมีกลิ่นอายของผลประโยชน์แอบแฟง เครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอประกาศกำหนดมาตรการในการต่อสู้ดังต่อไปนี้
1. เราจะไปที่ สภ.เทพา แจ้งความดำเนินคดี รมต.พลังงาน ตามมาตรา 157 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงที่เกินกว่าอำนาจของ รมต. เพราะการตัดสินใจเรื่องโครงการเป็นอำนาจของ ครม. และ กฟผ. เป็นนิติบุคคล รมต. จึงไม่มีอำนาจไปตกลงให้ยุติคดีระหว่าง กฟผ. กับ NGOs
2. เราไม่ยอมรับและขอคัดค้านข้อตกลงทั้งหมดและขอเรียกร้องให้ยกเลิกและฉีกข้อตกลงดังกล่าวทิ้งไป เพราะเป็นข้อตกลงที่ขาดความชอบธรรมฝ่ายเดียวไม่มีฝ่ายสนับสนุนร่วมด้วย
3. ฅนเทพา จะไปยื่นต่อศาลปกครองให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและไต่สวนฉุกเฉิน
4. ตัวแทน “ฅนเทพา” หลายร้อยคน จะเดินทางขึ้นไปฟังคำตอบที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และจะปักหลักต่อสู้เช่นเดียวกับ NGOs จนกว่ารัฐบาลจะสั่งยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
5. เราจะยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป ทั้งนี้ชุมชนจะรอฟังคำตอบจากรัฐบาล หากไม่ได้รับการตอบสนองพวกเราชาวเทพาจะยกระดับการชุมนุมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve