คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. มอบโล่ “กองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้”

Kanjanasub

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภฤกษ์ เลาหวิริยะกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายวันชัย ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร เนื่องในโอกาสสนับสนุนโครงการ อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง…ด้วยหัวใจ เพื่อ “กองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้”

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve