คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนวัดท่าเเซ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปลูกฝังความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมฐานความรู้

Kanjanasub

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดท่าเเซ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรากฎการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา นายสมสิทธิ์ พรหมรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเเซ นายสมพร ศรีวรรณ ให้การต้อนรับพร้อมคณะครู และนักเรียนกว่า 150 คน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีตัวเเทนจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมในรูปแบบเกมส์ฐาน โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้เเก่ ฐานเกมส์เศรษฐี โดยชุมนุมคณิตศาสตร์และสถิติ, ฐานจรวดน้ำ โดยชุมนุมฟิสิกส์, ฐานร่างกายมนุษย์และแมลงรอบตัวเรา นักศึกษาชุมนุมชีววิทยา และฐานการเปรียบเทียบวิตามินซีในผักและผลไม้ นักศึกษาชุมนุมเคมีสัมพันธ์ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรมทุกฐาน พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงพร้อมสรุปและอภิปรายผล โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเเซ เป็นอย่างดีสำหรับการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการบริการวิชาการ ให้ความรู้เเก่ชุมชน โดยในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เเก่นักเรียนโดยการลงพื้นที่ โดยครั้งต่อไปจะไปที่ไหนนั้น ติดตามข่าวสารได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve