คณะผู้บริหารและพนักงานห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Kanjanasub

วันนี้ (25 ต.ค. 59) ที่บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ นำโดย คุณอรุณพงษ์ แจ่มกระจ่าง  ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน 719 คน ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายความอาลัย

คุณอรุณพงษ์ แจ่มกระจ่าง  ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่ง ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ตลอด 70 ปี ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงงานหนักที่สุด อย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย และย่อท้อ การเสด็จสวรรคตของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 จึงเป็นความวิปโยคโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวง ไม่มีคำใดจะกล่าวทดแทนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ ต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานห้างเซ็นทรัลทุกคน ขอตั้งปณิธานว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจต่อไป ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ร่วมสร้างความผาสุกให้กับชาวไทยโดยถือเป็น “สัจจะ” ที่ตั้งใจดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ตลอดไป ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป…

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

Home-Serve